Categories
Health News

วิธีการรักษาแบบใหม่เพื่อรักษาภาวะจอตาเสื่อม

เทคนิคการถ่ายภาพแบบใหม่ระบุว่ารอยโรคของจอประสาทตาแตกต่างกันไปตามการกลายพันธุ์ของยีน การจัดการกับความแตกต่างเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับโรคนี้และโรคหายากอื่นๆ การถ่ายภาพที่ได้รับการปรับปรุงสามารถเปิดเผยรายละเอียดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพยาธิสภาพในโรคตาที่หายากได้ที่สามารถแจ้งพัฒนาการด้านการบำบัดรักษาได้

โรคทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาซึ่งทำให้สูญเสียการมองเห็นแบบก้าวหน้าผ่านการเสื่อมสภาพของเรตินาที่รับรู้แสง ยีนที่เกี่ยวข้องกับ VMD ได้แก่ BEST1, PRPH2, IMPG1 และ IMPG2 อายุที่เริ่มมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกันไปตามยีนและการกลายพันธุ์ โรคทุกรูปแบบมีรอยโรคในเรตินาส่วนกลางที่เหมือนกันซึ่งดูเหมือนไข่แดงและมีการสะสมของไขมันที่เป็นพิษที่เรียกว่าไลโปฟุสซิน VMD ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันประมาณ 1 ใน 5,500 คน และขณะนี้ยังไม่มีการรักษาโรคนี้ การถ่ายภาพหลายรูปแบบเพื่อประเมินเรตินาของผู้ป่วยที่มี VMD ที่ NIH Clinical Center การถ่ายภาพต่อเนื่องหลายรูปแบบของ Tam ใช้เลนส์แบบปรับตัว ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กระจกที่ปรับเปลี่ยนรูปร่างได้เพื่อปรับปรุงความละเอียด เพื่อดูเซลล์ที่มีชีวิตในเรตินา ซึ่งรวมถึงเซลล์รับแสงที่รับรู้แสง เซลล์เยื่อบุผิวสีเรติน (RPE) และหลอดเลือดในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อน